1 | 2

EuroShop 2017, Düsseldorf
5 – 9 maart

EuroShop 2014 in Düsseldorf was over de gehele linie een groot succes. Alle bestaande records werden verbroken: 109.496 bezoekers uit circa 100 landen kwamen naar de stad aan de Rijn om bij 2.229 exposanten uit 56 landen informatie in te winnen over alle facetten, innovaties en trends van de mondiale retail-branche. Hieruit bleek dat men binnen de handelsbranche niet om EuroShop heen kan. Maar ook voor beurzen geldt dat zodra een beurs ten einde is, de voorbereidingen voor de volgende editie alweer van start gaan. Zo zijn ook voor EuroShop de voorbereidingen voor de komende editie van 5 en met 9 maart 2017 alweer in volle gang.

400adEuroShop 2017220 x 2973mm   

 

400EuroShop 17 Press Photos gb

Vier wordt zeven
De indeling in de vier segmenten EuroConcept, EuroSales, EuroExpo en EuroCIS is jarenlang een succesvolle formule voor EuroShop geweest. Echter, een concept dat in het verleden goed aansloeg biedt geen garantie voor de toekomst. Anticiperen was altijd al een doorslaggevende factor voor het aanhoudende succes van EuroShop. Net als de handel die zich dynamisch blijft ontwikkelen, blijft ook EuroShop in beweging en kijkt vooruit met toekomstgerichte, doorlopende veranderingen. Concreet houdt dit in dat de structuur van vier segmenten zoals deze in het verleden werd gehanteerd, in 2017 voor het eerst door zeven ‘belevingsdimensies’ zal worden vervangen:
POP marketing (hallen 1 + 3), Expo & Event Marketing (hallen 4 + 5), Retail Technology (hallen 6 + 7a), Lighting (hallen 9 + 10) Visual Merchandising (hal 11), Shop Fitting & Store Design (hallen 12-14) en Food Tech & Energy Management (hallen 15-17).

400ES17 hall plan final 08 16

Deze nieuwe opbouw verzekert de beurs enerzijds van een nog beter op bezoekers afgestemde structuur van het aanbod en creëert tevens ruimte voor synergie tussen de verschillende dimensies die op de lange termijn steeds verder naar elkaar toe zullen groeien, zoals display-mannequins en exclusieve winkeldecoratie met Store Design. Dit betekent dat EuroShop 2017 een flexibel kader daarnaast voldoende ruimte voor presentaties van toekomst georiënteerde en innovatieve producten voor de mondiale retail biedt.
Meer informatie vindt u op www.euroshop.de.
Exposanten kunnen zich online aanmelden via de volgende link:
www.euroshop.de/application

 

Terug