EuroShop news

Sustainable designer floor collection
Forbo Flooring Allura

400Allura collectie van Forbo Flooring 22

Forbo Flooring has introduced its new Allura collection of luxury vinyl planks and tiles that is not only made with Dutch passion, but also provides a sustainable answer to every possible floor demand now and in the future. That is because the Design Studio of the floor manufacturer has taken the way people work, live, relax, learn and play as a starting point when developing its collections & designs. Forbo, for example, sees that modularity is becoming increasingly important in the creation of buildings and spaces. The new Allura collection responds strongly to this with release systems, which are easy to remove. In addition, reuse and sustainability are of course crucial in this time. Forbo has therefore set up a recycling program for the return of both cutting waste and used Allura floors.

The new Allura collection is not only designed in the Netherlands, but also produced in accordance with the highest quality standards. Since the floor producer is located here, 1000 people are on hand to help the customer and deliver the floors at lightning speed. Orders can be made 24/7. Forbo considers itself a true Dutch Master through its knowledge, experience and craftsmanship of more than 100 years of making and designing floors. The floor producer is happy to help realize the ideal place together. Whether it is a store, office, school, care institution, hotel or factory space.

400Allura collectie van Forbo Flooring 55

The Allura collection has six series, each representing a wide variety of designs and colors (think of wood, stone and concrete). Allura Flex is the very popular tile that is installed with only fixative glue, Allura Ease is a loose laying tile that is laid completely loose, Allura Click Pro is a quality click tile, Allura Dryback is strong and reliable and has the largest choice in color and designs. Finally, the acoustic Allura Decibel ensures that noise is prevented.

All Allura floors have unprecedented dimensional stability, have no pattern repetition (which makes the appearance very natural) and all deliver long-lasting performance. The high-quality production technology makes specific designs and designs possible, such as very long, wide or narrow planks, Hungarian points, herringbone shapes and true-to-life embossing (relief, ed.) In various structures.

For more information see www.forbo-flooring.nl/allura.

Duurzame designvloer collectie
Forbo Flooring Allura

Forbo Flooring heeft op de EuroShop haar nieuwe Allura collectie van luxe vinylplanken en -tegels geintroduceerd. Deze is niet alleen vervaardigd met Hollandse passie, maar geeft ook een duurzaam antwoord op elke mogelijke vloervraag van nu en de toekomst. Dat komt omdat de Design Studio van de vloerproducent de manier waarop mensen werken, leven, ontspannen, leren en spelen als uitgangspunt heeft genomen bij het ontwikkelen van haar collecties & designs. Zo ziet Forbo bijvoorbeeld dat modulariteit steeds belangrijker wordt in het creëren van gebouwen en ruimtes. De nieuwe Allura collectie speelt daar sterk op in met loslegsystemen, die weer makkelijk te verwijderen zijn. Daarnaast zijn hergebruik en duurzaamheid natuurlijk cruciaal in deze tijd. Forbo heeft daarom een recycleprogramma opgezet voor de terugname van zowel snijafval als gebruikte Allura vloeren.De nieuwe Allura collectie wordt niet alleen ontworpen in Nederland, maar ook geproduceerd en wel volgens de hoogste kwalitatieve standaarden. Aangezien de vloerproducent hier gevestigd is, staat er 1000 man personeel klaar om de klant te helpen en de vloeren razendsnel te leveren. Er kan 24/7 besteld worden. Forbo beschouwt zichzelf als een echte Hollandse Meester door haar kennis, ervaring en vakmanschap van meer dan 100 jaar vloeren maken en ontwerpen. De vloerproducent helpt graag samen de ideale plek te realiseren. Of het nu een winkel, kantoor, school, zorginstelling, hotel of fabrieksruimte is.De Allura collectie telt zes series, die elk een grote variëteit aan dessins en kleuren vertegenwoordigen (denk aan hout, steen en beton). Allura Flex is de zeer populaire tegel die met enkel fixeerlijm wordt geinstalleerd, Allura Ease is een loslegtegel die geheel los gelegd wordt, Allura Click Pro betreft een kwaliteits kliktegel, Allura Dryback is ijzersterk en betrouwbaar en kent de grootste keuze in kleur en dessins. Het akoestische Allura Decibel tenslotte, zorgt dat geluidsoverlast wordt tegengegaan.Alle Allura vloeren hebben een ongekende dimensie-stabiliteit, kennen geen patroonherhaling (wat de aanblik zeer natuurgetrouw maakt) en leveren stuk voor stuk langdurige prestaties. De hoogwaardige productietechniek maakt specifieke ontwerpen en uitvoeringen mogelijk, zoals zeer lange, brede of smalle planken, Hongaarse punten, visgraatvormen en natuurgetrouwe embossing (relief, red.) in uiteenlopende structuren.

Voor meer informatie zie www.forbo-flooring.nl/allura.

Back to homepage